tr en

NACE kodu uyarısı

Duyuru;

Üst Birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB’dan alınan 02/01/2017 Tarih ve 15 Sayılı yazısı  ile;

                Üyelerimizin yıl içersinde yapacakları faaliyet kodu değişiklik başvurularının Mesleklerinin Gruplandırılması Yönetmeliklerinin 9’uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi ve öncelikle kayıtlı oldukları vergi dairesinde gerekli düzeltmeyi yaptırarak vergi levhasına talep edilen faaliyet kodunu işletmesi ve vergi levhasını ibraz ederek odadaki faaliyet kodunun düzeltilmesini talep etmesi gerekmektedir. Oda tarafından faaliyet kodu değişiklik başvurusun kabul edilmemesi durumunda üye TOBB’a itiraz yapılabilecektir.

              Ayrıca Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde “Seçim tarihinden itibaren geriye doğru altı ay içinde yapılan, Üyelerin meslek grubu değişiklikleri de seçimlerde dikkate alınmaz.

              Tüm Gerçek ve Tüzel kişi üyelerimize Önemle duyurulur.

Etiketler: