tr en

İnsan Kaynakları Politikası

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası;

• Yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam eder,

• Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ve iyileştirme ortamını hazırlar,

• Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda mevzuat ve sözleşme gereklerini uygular,

• Personel çalışma ortamının iyileştirilmesini sağlar,

• Çalışanların kurum aidiyetini ön planda tutar,

• Personel motivasyonunu sürekli yüksek tutar,

• Çalışan performansını düzenli olarak izler, performansı doğrultusunda ceza-ödül  uygulamaları yapar,

• Çalışan öneri ve beklenti ve şikâyetlerini dikkate alır ve mümkün olduğu müddetçe çözüme kavuşturur,

• Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır,

• Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygular.

Etiketler: